วัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ในผู้ชาย
โรคที่เกิดจากการติดเชื้อ human papillomavirus หรือ HPV จัดเป็นโรคที่ติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ ผู้ชายจึงมีส่วนสำคัญ ทั้งในการรับและแพร่เชื้อต่อการป้องกันการติดเชื้อ HPV ในกลุ่มสตรีวัยรุ่น
เป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันว่า มะเร็งปากมดลูกนั้น เกิดจากการติดเชื้อ human papillomavirus หรือ HPV สายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะ สายพันธุ์ 16 และ 18บรรจุวัคซีนพื้นฐานใหม่ 4 ชนิด “โรตา-HPV-IPD-ไข้หวัดใหญ่
วัคซีนใหม่ 4 ชนิด จ่อบรรจุเป็นวัคซีนพื้นฐาน ทั้งวัคซีนโรตา HPV ไอพีดี และไข้หวัดใหญ่ เชื่อช่วยลดอุบัติการณ์ของโรคได้


มะเร็งปากมดลูกสามารถ
ป้องกันได้ ทั่วโลกร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งสตรี
มะเร็งปากมดลูก โรคร้ายที่คร่าชีวิต
ผู้หญิงไทยเป็นอันดับต้นๆ ในแต่ละปีมี
ผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก
เฉลี่ย ประมาณวันละ 14 คน

คำถามที่คุณหมอพบบ่อยๆ เกี่ยวกับเชื้อ HPV
และการฉีดวัคซีนป้องกัน ..

สาเหตุการเกิดมะเร็งอื่นๆ อาจเกี่ยวข้องกับ
กรรมพันธุ์ แต่ส่วนของมะเร็งปากมดลูก
สาเหตุใหญ่คือ ติดเชื้อไวรัส HPV ...